จังหวัดชลบุรี

 

ร้านการ์ฟิลด์

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ จ.ชลบุรี

089-820-2782