จังหวัดลําพูน

 

ร้านเทอดศักดิ์เภสัช

ถ.ลําพูน-ป่าซาง อ.เมือง

089-433-2502