สามเสน | ดุสิต

ร้านชีวิตใหม่ ชั้นล่าง

“ตึกสมาคมชาวนครนายก” ตรงข้าม รพ.วชิระ

02-243-8449, 082-342-7169