งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 14 เริ่มแล้ว!! พบกับเรา กรุงเทพทิพโอสถ ได้ที่บูท K11-K12


งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ : วันพุธที่ 30 สิงหาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 สถานที่ : IMPACT EXHIBITION CENTER (HALL 6-8) บูธ : K11-K12 เวลา 10.00 – 20.00 น.

เริ่มแล้ว!! งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 14 มาพบกับน้องน้ำเหลืองได้ที่บูทกรุงเทพทิพโอสถ และปรึกษาทีมแพทย์ทางเลือก พร้อมรับส่วนลดและของสมนาคุณมากมาย 30ส.ค.-3ก.ย. นี้ เวลา 10.00-20.00 น. นะคะ

#มหกรรมสมนไพรแหงชาต #กรงเทพทพโอสถ #ยาประดง #กนตตนสวรรณรตน #กรตนสวรรณรตน #เกศสรนทรตนสวรรณรตนแสงอทย #ประดงเลอด #ผปวยมะเรง #สมนไพร #ขาวสาร #ขาว #กระทรวงสาธารณสข

กรุงเทพทิพโอสถ
สั่งซื้อและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  จันทร์ - เสาร์  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.    โทร.  02 441 4966 |   AIS: 062 - 232 - 3959 | TRUE: 063 - 929 - 2649

Copyright © 2020 BangkokTip O-Sod Co. Ltd. All rights reserved.

Thailand Post's Track & Trace system  -   ติดตาม สถานะการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ กดที่นี่