ตาน คือ อะไร?

"ตาน" เป็นโรคที่เกิดในเด็ก อายุ ตั้งแต่ ๕ จนถึง ๑๒ ขวบ แบ่งเป็นตานโจร และตานจร โดย ตานโจร หรือ เรียกว่า ตานขโมย เกิดกับเด็ก ๕-๗ ขวบ เนื่องจากมีพยาธิในร่างกาย อันเป็นผลมาจากการกินอาหาร ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาการแสดงออกด้วย อาการท้องเสีย กินอาหารได้น้อย อุจจาระเหม็นคาวจัด กะปริบกะปรอย หรือเป็นมูกเลือด ปวดมวน ตัวผอมเหลือง ถ้าเป็นนาน จะซูบซีด ส่วน ตานจร เกิดในเด็ก เชื่อว่ามีอิทธิพลมาจากวันเกิด จึงเรียกชื่อตานชนิดย่อยของตานจร ตามวันเกิด

ข้อมูลอ้างอิงจาก | นามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

Retrieved from http://nph.dtam.moph.go.th/images/document/herbbookdealer.pdf

#ความรทวไป #สาระนาร #ตานคออะไร #กรงเทพทพโอสถ #พลเรอเอกสวรรณตนสวรรณรตน

กรุงเทพทิพโอสถ
สั่งซื้อและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  จันทร์ - เสาร์  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.    โทร.  02 441 4966 |   AIS: 062 - 232 - 3959 | TRUE: 063 - 929 - 2649

Copyright © 2020 BangkokTip O-Sod Co. Ltd. All rights reserved.

Thailand Post's Track & Trace system  -   ติดตาม สถานะการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ กดที่นี่