top of page

พบกับกรุงเทพทิพโอสถ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ที่อิมแพค เมืองทองธานี


พบกับ กรุงเทพทิพโอสถ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ที่อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 6-8

(บู๊ท K11-12) ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 มาร่วมงานมหกกรรมด้านสมุนไพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทุกปี จัดโดย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และพบกับทีมแพทย์แผนไทยประยุกต์ของกรุงเทพทิพโอสถ ที่จะให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ตรวจวิเคราะห์โรค และให้คำปรึกษาการใช้ยาสมุนไพร ฟรี พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพทิพโอสถ อาทิ ยาประดง บริษัทกรุงเทพทิพโอสถ

#กรงเทพทพโอสถ #ยาประดง #มหกรรมสมนไพรแหงชาต #กรตนสวรรณรตน #กนตตนสวรรณรตน #กระทรวงสาธารณสข #เมองทองธาน #ImpactExhibitionCenter #อมแพคเมองทองธาน #สมนไพรไทย #ขาวสาร #ขาว

bottom of page