พบกับกรุงเทพทิพโอสถ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ที่อิมแพค เมืองทองธานี


พบกับ กรุงเทพทิพโอสถ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ที่อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 6-8

(บู๊ท K11-12) ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม - วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 มาร่วมงานมหกกรรมด้านสมุนไพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทุกปี จัดโดย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และพบกับทีมแพทย์แผนไทยประยุกต์ของกรุงเทพทิพโอสถ ที่จะให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ตรวจวิเคราะห์โรค และให้คำปรึกษาการใช้ยาสมุนไพร ฟรี พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพทิพโอสถ อาทิ ยาประดง บริษัทกรุงเทพทิพโอสถ

#กรงเทพทพโอสถ #ยาประดง #มหกรรมสมนไพรแหงชาต #กรตนสวรรณรตน #กนตตนสวรรณรตน #กระทรวงสาธารณสข #เมองทองธาน #ImpactExhibitionCenter #อมแพคเมองทองธาน #สมนไพรไทย #ขาวสาร #ขาว

กรุงเทพทิพโอสถ
สั่งซื้อและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  จันทร์ - เสาร์  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.    โทร.  02 441 4966 |   AIS: 062 - 232 - 3959 | TRUE: 063 - 929 - 2649

Copyright © 2020 BangkokTip O-Sod Co. Ltd. All rights reserved.

Thailand Post's Track & Trace system  -   ติดตาม สถานะการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ กดที่นี่