มะเร็งปากมดลูก พบมากเป็นอันดับสองของมะเร็งในผู้หญิง รองจากมะเร็งเต้านม ในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ประมาณ 6,000 คนและเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 7 คน มะเร็งปากมดลูกพบในผู้หญิงอายุ 35-50 ปี

 

สาเหตุ

1.จากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (Humman Papilloma Virus) ชนิด 16 และ 18

2.ปัจจัยส่งเสริม ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย การมีคู่นอนหลายคน การมีลูกมาก การสูบบุหรี่ และภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์)

 

อาการ

โดยทั่วไปในระยะแรก จะไม่ปรากฏอาการใดๆ แต่ในระยะต่อมาผู้ป่วยจะพบ การตกขาว เลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด หรือตรวจพบแผลหรือก้อนเนื้อที่ปากมดลูก

 

การวินิจฉัย

1.การตรวจแปปสเมียร์ (Pap Smear)

2.การตรวจชิ้นเนื้อ

 

การรักษา

ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกอาจรักษาให้หายขาดได้เมื่อตรวจพบโรคในระยะแรก วิธีการรักษาขึ้นอยู่กับระยะของโรค โดยแพทย์จะพิจารณาเป็นรายไป ได้แก่

1.การผ่าตัด

2.การใส่แร่

3.การฉายแสง

4.เคมีบำบัด

5.การทานยาสมุนไพรทางเลือก

 

การป้องกัน

สามารถป้องกันได้โดย

1.การเปลี่ยนพฤติกรรมที่เสี่ยง

2.ค้นหาการติดเชื้อ เอชพีวี และมะเร็งปากมดลูก โดยการตรวจแปปสเมียร์

 

บทความอ้างอิงจาก | สถาบันมะเร็งแห่งชาติ | National Cancer Institute

Retrieved from: http://www.nci.go.th/th/Knowledge/pakmodluk.html

Please reload

กรุงเทพทิพโอสถ
สั่งซื้อและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  จันทร์ - เสาร์  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.    โทร.  02 441 4966 |   AIS: 062 - 232 - 3959 | TRUE: 063 - 929 - 2649

Copyright © 2020 BangkokTip O-Sod Co. Ltd. All rights reserved.

Thailand Post's Track & Trace system  -   ติดตาม สถานะการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ กดที่นี่