top of page

วีดีโอ "เรื่องเล่าจาก นักสู้สะเก็ดเงิน"

สะเก็ดเงิน เป็นโรคที่ไม่ติดต่อและไม่ใช่โรคร้าย แต่ก็สร้างความยากลำบากในการใช้ชีวิตให้คนที่มีอาการ หลายคนถอดใจยอมทนกับอาการ แต่ชายท่านนี้เลือกที่จะต่อสู้เผชิญกับโรค จนกลับมามีชีวิตปกติสุขอีกครั้ง

โรคสะเก็ดเงินมีสาเหตุมาจากทั้งปัจจัยภายนอก และภายใน ปัจจัยภายนอก เช่น การติดเชื้อ, การเสียดสี หรือการใช้ยา เป็นต้น และปัจจัยภายใน เช่น พันธุกรรม, จิตใจ หรือภูมิคุ้มกัน เป็นต้น ไม่ว่าสาเหตุโรคสะเก็ดเงินของคุณจะมาจากอะไร แต่จุดหมายปลายทางนั้นส่งผลให้ระบบน้ำเหลือง และระบบภูมิคุ้มกันร่างกายไม่สมดุล เซลล์ผิวหนังสร้างออกมามากเกินไป จนเกิดเป็นอาการต่างๆ ของโรคสะเก็ดเงิน


กรุงเทพทิพโอสถ (BANGKOKTIP OSOD)

#เคียงข้างทุกลมหายใจ


✓ ทางเลือก สู่ทางรอด

✓ ยาไทย มาตรฐานสากล

✓ วิจัยพัฒนาและผลิตยาจากสมุนไพรรักษาโรคร้าย

✓ มาตรฐานการผลิตระดับสากล (GMP PIC/S & Halal)

✓ ให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แผนไทยประยุกต์


เพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ยาประดง กรุงเทพทิพโอสถ" https://www.facebook.com/BangkoktipOs...

CONTACT US | ติดต่อเรา ปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพกับ #ทีมแพทย์แผนไทยกรุงเทพทิพโอสถ

โทร. 02-441-4966 | ทุกวัน จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8:30-17:00 น.

LINE: https://line.me/R/ti/p/%40bangkoktiposod

Email: info@bangkoktiposod.com

bottom of page