ข่าว อย.แนะวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคให้ถูกต้องปลอดภัย


ขอขอบคุณข่าวสารจาก | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Retrieved from: http://www.fda.moph.go.th/Shared%20Documents/NewsOld/ข่าว%20อย.แนะวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคให้ถูกต้องปลอดภัย/ข่าว%20อย.แนะวิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคให้ถูกต้องปลอดภัย.pdf

#News #fda #อย #สำนกงานคณะกรรมการอาหารและยา #ฆาเชอโรค #เพอสอมวลชน #ขาว #ขาวสาร #newsfeed

กรุงเทพทิพโอสถ
สั่งซื้อและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  จันทร์ - เสาร์  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.    โทร.  02 441 4966 |   AIS: 062 - 232 - 3959 | TRUE: 063 - 929 - 2649

Copyright © 2020 BangkokTip O-Sod Co. Ltd. All rights reserved.

Thailand Post's Track & Trace system  -   ติดตาม สถานะการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ กดที่นี่