วิธี "แก้ฟกบวม"

ให้ต้มยาสมุนไพรดีปลีและเถาสะค้าน น้ำหนักอย่างละประมาณ 200 กรัม กับน้ำ 5 ลิตร โดยต้มให้เหลือน้ำ 1 ใน 3 ส่วน แล้วใช้ดื่มทุกวัน ถ้าน้ำพร่องให้เติมลงในหม้อยา ยานี้จะทำให้โลหิตไหลเวียนดี จะส่งผลให้อาการที่บวมนั้นลดลงๆ ตามระยะเวลา

ใช้ลูกประคบจากสมุนไพรอบไอน้ำ แล้วให้ญาติ หรือ ผู้ดูแลช่วยประคบบริเวณที่บวม ตามแขน ขา ลำตัวที่มีอาการ (ลูกประคบประกอบด้วย ขมิ้นอ้อย + ไพล + ไบส้มป่อย + การบูร และสมุนๆพรอื่นๆ)

ข้อมูลอ้างอิงจาก | ผู้วิจัยยา: พลเรือเอกสุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์

#ความรทวไป #สาระนาร #วธแกฟกบวม #พลเรอเอกสวรรณตนสวรรณรตน #บณฑบรรลอฤทธ #กรงเทพทพโอสถ

กรุงเทพทิพโอสถ
สั่งซื้อและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  จันทร์ - เสาร์  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.    โทร.  02 441 4966 |   AIS: 062 - 232 - 3959 | TRUE: 063 - 929 - 2649

Copyright © 2020 BangkokTip O-Sod Co. Ltd. All rights reserved.

Thailand Post's Track & Trace system  -   ติดตาม สถานะการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ กดที่นี่