วิธี "แก้อาการคัน"

1.ใช้ "ไม้มะหาดต้ม" แล้วทาตามผิวหนัง หรือ แช่น้ำมะหาดต้ม จะช่วยการลดอาการคันได้ (น้ำมะหาดจะไม่ใช้กับใบหน้าเพราะผิวหนังจะบาง)

2.ใช้ "ขมิ้นชันและไพลชนิดผง" อัตราส่วน 2:1 โดยน้ำหนัก (ขมิ้นชัน 400 กรัม : ไพล 200 กรัม) ผสมน้ำผึ้ง ทาตามใบหน้า หรือ ผสมน้ำพอเปียกทาตามลำตัวจะรักษาผิวหนังได้ดี และลดอาการคันเช่นเดียวกัน

3.ใช้ "ยาทางวิทยาศาสตร์" เม็ดสีขาวเล็กๆ วันละ 1 เม็ด รับประทานก่อนนอน จะช่วยลดอาการคัน

ข้อมูลอ้างอิงจาก | ผู้วิจัยยา: พลเรือเอกสุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์

#ความรทวไป #สาระนาร #แกอาการคน #พลเรอเอกสวรรณตนสวรรณรตน #บณฑบรรลอฤทธ #กรงเทพทพโอสถ

กรุงเทพทิพโอสถ
สั่งซื้อและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  จันทร์ - เสาร์  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.    โทร.  02 441 4966 |   AIS: 062 - 232 - 3959 | TRUE: 063 - 929 - 2649

Copyright © 2020 BangkokTip O-Sod Co. Ltd. All rights reserved.

Thailand Post's Track & Trace system  -   ติดตาม สถานะการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ กดที่นี่