top of page
แผ่นพับ ประดง
บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ จำกัด

 

บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ จำกัด เป็นผู้นำทางด้านการวิจัย พัฒนา และการผลิต ยาตำรับจากสมุนไพร เพื่อใช้รักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองและโลหิต ซึ่งโรคบางชนิดเป็นโรคร้ายแรงที่หายารักษายากและมีค่าใช้จ่ายสูง รวมถึงการผลิตยาสมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยอีกทางหนึ่ง โดยทีมนักวิชาการ และบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยของเรา ได้นำข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ ผสมผสานกับหลักการปรุงยาแผนโบราณ และกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ยาที่เราผลิตขึ้น มีคุณภาพและปลอดภัย และเพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี ตรงตามปณิธานของเรา

 

bottom of page