top of page

เรื่องเล่าจากผู้ใช้ยา

"กรุงเทพทิพโอสถ...เคียงข้างทุกลมหายใจ" | ผลิตยาไทย…เพื่อคนไทย จากทศวรรษ สู่ทศวรรษ บอกเล่า ความจริง ประสบการณ์ แรงบัลดาลใจ ความรู้สึกจากผู้ใช้ยาจริง เพื่อเป็นวิทยาทานและกรณีศึกษาให้กับผู้ที่กำลังมองหา "ทางเลือก" ในการพิชิตโรคร้ายแรง

bottom of page