กรุงเทพทิพโอสถ
สั่งซื้อและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
จันทร์ - เสาร์  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น

โทร.  02 441 4966
 

AIS:062-232-3959 | TRUE:063-929-2649

TRACKING

Thailand Post's Track & Trace system

ติดตาม สถานะการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ กดที่นี่

Copyright © 2020 BangkokTip O-Sod Co., Ltd. All rights reserved.

วัตถุดิบ: Materials

 

บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ มีการจัดการระบบฟาร์มสมุนไพรด้วยขบวนการทางด้านการเกษตรเชิงอุตสาหกรรม โดยการเพาะเลี้ยง ต้นอ่อนในระบบฟาร์มปิดที่มีการปลูกและดูแลแบบเป็นขั้นตอนจนได้อายุของสมุนไพรจึงเก็บเกี่ยว และมีการส่งเสริมร่วมกับกลุ่ม เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร เพื่อให้ได้พืชสมุนไพรที่ปลอดจากเชื้อปนเปื้อนและสารเคมีในดิน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดรายได้กับกลุ่มเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

 

มาตรฐานการผลิตของบริษัท: GMP PIC/S

 

บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ จำกัด มีความพร้อมทางด้านการผลิต มีโรงงานและเครื่องมือผลิตยาที่ทันสมัย ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ควบคุมการผลิตโดยเภสัชกรและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเลือกวัตถุดิบ Grade A โดยมีการตรวจวิเคราะห์เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบความปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ในทุกขั้นตอนของการผลิตจึงสะอาด ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ เมื่อผ่านกระบวนการผลิตยาตำรับด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยแล้ว จะมีการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมม่าอีกครั้ง ก่อนที่จะบรรจุลงกล่องผลิตภัณฑ์ที่เตรียมไว้ เพื่อความสะอาดและปลอดภัยขั้นสูงสุด 

กรุงเทพทิพโอสถ มาตรฐาน GMP (PIC/S)