กษัย คือ อะไร?

"กษัย" เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อม หรือความผิดปกติ เป็นเรื้อรัง ทำให้ผอม ไม่มีแรง กล้ามเนื้อ เส้นเอ็นตึง โลหิตจาง ผิวซีด เหลือง บางครั้งมีมือเท้าชา แบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่คือ เกิดจากธาตุ (ธาตุสมุฏฐาน)และไม่ทราบสาเหตุ (อุปปาติกะโรค)

"กษัยเส้น" ความผิดปกติ ของกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น ทำ􀂳ให้ปวดเมื่อยตามร่างกาย

ข้อมูลอ้างอิงจาก | นามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

Retrieved from http://nph.dtam.moph.go.th/images/document/herbbookdealer.pdf

#ความรทวไป #สาระนาร #กษยคออะไร #กรงเทพทพโอสถ #พลเรอเอกสวรรณตนสวรรณรตน

กรุงเทพทิพโอสถ
สั่งซื้อและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  จันทร์ - เสาร์  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.    โทร.  02 441 4966 |   AIS: 062 - 232 - 3959 | TRUE: 063 - 929 - 2649

Copyright © 2020 BangkokTip O-Sod Co. Ltd. All rights reserved.

Thailand Post's Track & Trace system  -   ติดตาม สถานะการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ กดที่นี่