top of page

คุณมีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุอะไร?


"ธาตุเจ้าเรือน" ตามทฤษฏีการแพทย์แผนไทย คือ ธาตุประจำตัวเรา มีติดตัวมาแต่เกิด ขึ้นอยู่กับว่าเกิดวันไหนธาตุก็จะแตกต่างกันไป มีทั้ง ดิน, น้ำ, ลม และไฟ เรียกว่า 'ธาตุเจ้าเรือนเกิด' ค่ะ . แต่เมื่ออายุมากขึ้นเราต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไปก็ทำให้ธาตุเจ้าเรือนของเราเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกัน เรียกว่า 'ธาตุเจ้าเรือนปัจจุบัน' ดูได้จากการสังเกตบุคลิกลักษณะนิสัยปัจจุบันนั้นค่ะ . ดังนั้นเราจึงพบได้ว่าในคนที่วันเดือนปีเกิดตรงกับธาตุเจ้าเรือนธาตุไฟ แต่อาจมีบุคคลิกลักษณะนิสัยเหมือนคนธาตุลม หรือธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุดินแต่นิสัยเหมือนคนธาตุน้ำก็เป็นได้ทั้งนั้น เพราะสภาพแวดล้อมต่างๆ เข้ามามีผลกระทบนั่นเองค่ะ . เราสามารถดูธาตุุเจ้าเรือนจากเดือนเกิดได้แบบคร่าวๆ ดังนี้ค่ะ .

- ธาตุไฟ คือ ผู้ที่เกิดเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์ และมีนาคม (ปฏิสนธิในเดือนเมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน เป็นช่วงที่ธาตุไฟกำลังมีอิทธิพลต่อโลกจึงมีธาตุไฟเป็นธาตุเจ้าเรือนหลัก) .

- ธาตุลม คือ ผู้ที่เกิดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน (ปฏิสนธิในเดือนกรกฎาคม, สิงหาคม และกันยายน เป็นช่วงที่ธาตุลมกำลังมีอิทธิพลต่อโลกจึงมีธาตุลมเป็นธาตุเจ้าเรือนหลัก) .

- ธาตุน้ำ คือ ผู้ที่เกิดเดือนกรกฎาคม, สิงหาคม และกันยายน (ปฏิสนธิในเดือนตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม เป็นช่วงที่ธาตุน้ำกำลังมีอิทธิพลต่อโลกจึงมีธาตุน้ำเป็นธาตุเจ้าเรือนหลัก) .

- ธาตุดิน คือ ผู้ที่เกิดเดือนตุลาคม, พฤศจิกายน และธันวาคม (ปฏิสนธิในเดือนมกราคม, กุมภาพันธ์ และมีนาคม เป็นช่วงที่ธาตุดินกำลังมีอิทธิพลต่อโลกจึงมีธาตุดินเป็นธาตุเจ้าเรือนหลัก) . . . ด้วยความปรารถนาดีจาก #ทีมแพทย์แผนไทยกรุงเทพทิพโอสถ (อ) #น้ำเหลืองดีสุขภาพดี

- วิจัยพัฒนาและผลิตยาจากสมุนไพรรักษาโรคร้าย - มาตรฐานการผลิตระดับสากล (GMP PIC/S) - ให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ โทร. 02-441-4966, 062-232-3959, 063-929-2649 LINE: @bangkoktiposod จ.-ส. เวลา 8:30-17:00 น.

Commentaires


bottom of page