ซาง คือ อะไร?

"ซาง" (ทราง) เป็นอาการที่เกิดในเด็กเล็ก มีอาการตัวร้อน ซึม ปากแห้ง อาเจียน กินอาหารไม่ได้ มีเม็ดขึ้นในปาก คอ ลิ้นเป็นฝ้า บางครั้ง มีอาการท้องเสีย แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ซางเจ้าเรือน และซางจร ซึ่งทั้ง ๒ ชนิดนี้มี โดยซางเจ้าเรือน บางครั้งเรียกว่า ซางกำเนิด เกิดขึ้นกับทารกตั้งแต่อายุครรภ์ ๓ เดือน จนถึงอายุ ๕ ขวบ ๖ เดือน อาการแตกต่างกันตามวันเกิด เช่น ซางเพลิง พบ ในเด็กที่เกิดวันอาทิตย์ มีเม็ดเกิด ขึ้นที่ฝ่าเท้า อาจลุกลามรุนแรง ปวด แสบ จนถึงตายได้ ส่วนซางจรเป็นซางที่เกิดขึ้นแทรกซ้อนกับซางเจ้าเรือน ทำให้อาการลุกลาม และแย่ลง

ข้อมูลอ้างอิงจาก | นามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

Retrieved from http://nph.dtam.moph.go.th/images/document/herbbookdealer.pdf

#ความรทวไป #สาระนาร #ซางคออะไร #กรงเทพทพโอสถ #พลเรอเอกสวรรณตนสวรรณรตน

กรุงเทพทิพโอสถ
สั่งซื้อและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  จันทร์ - เสาร์  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.    โทร.  02 441 4966 |   AIS: 062 - 232 - 3959 | TRUE: 063 - 929 - 2649

Copyright © 2020 BangkokTip O-Sod Co. Ltd. All rights reserved.

Thailand Post's Track & Trace system  -   ติดตาม สถานะการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ กดที่นี่