ตานซาง คือ อะไร?

"ตานซาง" (ตานทราง หรือ ตาลทราง) เป็นชื่อที่เรียกรวมของโรค ที่เกิดในเด็ก แบ่งเป็น โรคซาง และ โรคตาน สาเหตุมักเกิดจากให้เด็กดื่มนมบ่อยเกินไป ไม่เป็นเวลา อาการลิ้นขาวเป็นฝ้า ปากเจ็บ รับประทานอาหารไม่ได้

ข้อมูลอ้างอิงจาก | นามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

Retrieved from http://nph.dtam.moph.go.th/images/document/herbbookdealer.pdf

#ความรทวไป #สาระนาร #ตานซางคออะไร #กรงเทพทพโอสถ #พลเรอเอกสวรรณตนสวรรณรตน

กรุงเทพทิพโอสถ
สั่งซื้อและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  จันทร์ - เสาร์  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.    โทร.  02 441 4966 |   AIS: 062 - 232 - 3959 | TRUE: 063 - 929 - 2649

Copyright © 2020 BangkokTip O-Sod Co. Ltd. All rights reserved.

Thailand Post's Track & Trace system  -   ติดตาม สถานะการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ กดที่นี่