ประดง คือ อะไร?

"ประดง" หมายถึง อาการตามผิวหนังที่มี เม็ด ผื่น ตุ่ม อาจมีอาการคัน ปวดแสบปวดร้อน บางครั้งอาจมีอาการตัวร้อน มือเท้าเย็น ร้อนใน ปวดเมื่อย ปวดศีรษะ ซึ่งเกิดจากพิษภายในร่างกาย จึงใช้ยารับประทาน และยาทาควบคู่กัน ประดง แบ่งเป็น๘ ประเภท ตามลักษณะของผื่น หรือ ตุ่ม ได้แก่ ประดงมด ประดงช้าง ประดงควาย ประดงวัว ประดงลิง ประดงแมว ประดงแรด ประดงไฟ แต่ละชนิดมีความรุนแรงแตกต่างกัน สำหรับกรณีที่มีอาการผื่นขึ้นพร้อมกับ อาการตัวร้อน หรืออาการเหนื่อยหอบเมื่อยในกระดูก ปวดศีรษะ ไม่ควรซื้อยารับประทานเอง เพราะอาจเกิดความเสี่ยงต่อการใช้ยาไม่ถูกกับโรค และลุกลามต่อไปได้

ข้อมูลอ้างอิงจาก | นามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

Retrieved from http://nph.dtam.moph.go.th/images/document/herbbookdealer.pdf

#ความรทวไป #สาระนาร #ประดงคออะไร #บณฑบรรลอฤทธ #กรงเทพทพโอสถ

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด