top of page

ยาประดงและมะเร็ง


ยาประดง มะเร็ง
"ยาประดงกับมะเร็ง"

“มะเร็ง” คือการแบ่งตัวของเซลล์ที่มีลักษณะผ่าเหล่าผ่ากอจนไม่สามารถควบคุมได้ และกลายเป็นเนื้อร้าย และยังสามารถแพร่กระจายไปยังเซลล์อื่นผ่านทางท่อน้ำเหลืองได้อีกด้วย เมื่ออวัยวะไหนมีเนื้อร้ายเกิดขึ้น เนื้อร้ายจะขยายตัวใหญ่ขึ้นไปขัดขวางการทำงานของอวัยวะนั้นจนไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป เป็นผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตลงนั่นเอง


ยาประดงจะช่วยฟอกเลือด ทำความสะอาดน้ำเหลือง ปรับสมดุลร่างกาย ช่วยให้ภูมิต้านทานแข็งแรงขึ้น ซึ่งทำให้ร่างกายมีสภาพไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของเนื้อร้ายเหล่านั้น เมื่อเซลล์มะเร็งอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม ขาดอาหาร ก็จะทำให้เซลล์เหล่านั้นอ่อนแอลง และถูกกำจัดหรือตายลงไปในที่สุด


นอกจากจะมีสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการฟอกเลือด ขับสารพิษ และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแล้ว ยังมีสมุนไพรในกลุ่มที่มีฤทธิ์ยังยั้ง หรือกำจัดเซลล์มะเร็ง แบคทีเรีย และไวรัสต่างๆ


และอีกกลุ่มที่เราต้องพูดถึงคือ “เบญจกูล” ที่มีอยู่ในตำรับยาประดงด้วย เบญจกูล ทำหน้าที่ปรับสมดุลร่างกาย ประกอบด้วยสมุนไพร 5 ชนิด ช่วยบำรุงธาตุทั้ง 5 ให้บริบูรณ์


การทำงานของยาประดงจึงมีกระบวนการทำงานหลายอย่างรวมกัน คือ การทำความสะอาดระบบน้ำเหลือง ขับสารพิษ การยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง กำจัดไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อโรคต่างๆ และการปรับสมดุลร่างกาย ฟื้นฟูระบบต่างๆ


ยาประดงสามารถรับประทานยาประดงร่วมกับการรักษาแผนปัจจุบันได้ เนื่องจากยาประดงช่วยให้ภูมิคุ้มกับของร่างกายดีขึ้น ร่างกายของเราจึงสามารถต้านทานกับโรค และวิธีการรักษาโรค เช่น ช่วยลดผลค้างเคียงของการรักษา และยังช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้ดีขึ้นค่ะ

Comments


bottom of page