"รังสีแกมมา" ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

กระบวนการแกมมาสามารถฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆจะประกอบด้วยวัสดุนานาชนิดที่แตกต่างกัน ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ได้แก่:

อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยา อาหารสัตว์ เครื่องสำอางค์

เครื่องใช้ในห้องน้ำ อุปกรณ์เกี่ยวกับพืชสวน บรรจุภัณฑ์

ฯลฯ

ข้อมูลอ้างอิงจาก | STERIS (Applied Sterization Technology)

Retrieved from https://www.steris-ast.com/services/gamma-irradiation/

#รงสแกมมา #GammaIrradiation #ความรทวไป #สาระนาร #Cobalt60 #การฆาเชอ

กรุงเทพทิพโอสถ
สั่งซื้อและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  จันทร์ - เสาร์  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.    โทร.  02 441 4966 |   AIS: 062 - 232 - 3959 | TRUE: 063 - 929 - 2649

Copyright © 2020 BangkokTip O-Sod Co. Ltd. All rights reserved.

Thailand Post's Track & Trace system  -   ติดตาม สถานะการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ กดที่นี่