top of page

วานิลลา


วานิลลา ชื่อสามัญ: Vanilla ชื่อวิทยาศาสตร์: Vanilla planifolia สรรพคุณ: กลิ่น ทำให้ผ่อนคลาย หลับสบาย ลดเครียด

#อาหาร #newsfeed #สาระนาร #เกรดความร #ความรทวไป

bottom of page