เนื้องอกเนื้องอก (Tumor, Tumour) คือ ก้อนของเนื้อเยื่อในร่างกายที่เติบโตขึ้นมาอย่างผิดปกติซึ่งเกิดจากความผิดปกติของดีเอ็นเอ (DNA) หรือ สารพันธุกรรมที่อยู่ภายในเซลล์ (Cell) จำนวนหนึ่งภายในร่างกาย แล้วส่งผลทำให้เซลล์ (Cell) ส่วนนั้นมีการทำงานที่ผิดปกติทางด้านการเจริญเติบโต และด้านการแบ่งตัวของเซลล์ (Cell) ทำให้เซลล์ (Cell) ส่วนนั้นอาจมีการเพิ่มจำนวนอย่างควบคุมไม่ได้ และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจำนวนมากกว่าปกติอาจถึงขั้นลุกลามและแพร่กระจายไปทั่วทั้งร่างกายได้

เนื้องอกมี 2 ชนิดหลักๆ

- เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง (Benign Tumors) เนื้องอกชนิดนี้จะเกิดเป็นก้อนเนื้อเยื่อที่โตขึ้นมาอย่างผิดปกติ และมีอัตราการเติบโตที่ช้ากว่ามะเร็งมากแต่ไม่แพร่กระจายไปอวัยวะอื่นได้รวดเร็วเท่ามะเร็ง ดังนั้นเนื้องอกชนิดนี้จึงมีความร้ายแรงน้อยกว่ามะเร็ง และมีโอกาสรักษาหายได้มากกว่าการเป็นโรคมะเร็ง

- เนื้องอกชนิดร้ายแรง (Cancer) หรือ เนื้องอกร้าย หรือ มะเร็ง เนื้องอกชนิดนี้จะเกิดเป็นก้อนเนื้อเยื่อที่โตขึ้นมาอย่างผิดปกติ มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วมาก และสามารถแพร่กระจายไปอวัยวะอื่นได้รวดเร็ว จนทำให้อวัยวะนั้นๆไม่สามารถทำงานได้ตามปกติจนเกิดการเสียชีวิตลงในที่สุด

เนื้องอก (Tumor, Tumour) อาจจัดเป็นโรคทางพันธุกรรมแบบที่ปกติไม่ถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นได้ แต่อาจถ่ายทอดลักษณะที่เป็นปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดเนื้องอก (Tumor, Tumour) ได้ แต่การอธิบายโรคทางพันธุกรรมมักจะกล่าวถึงโรคที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานได้เป็นหลัก

เนื้องอก (Tumor, Tumour) ถือว่าเป็นการกลายพันธุ์ หรือ มิวเทชั่น (Mutation) รูปแบบหนึ่งที่ให้ลักษณะที่แย่ลงมากกว่าทางด้านวิวัฒนาการ

#หมอศรราช #คณะแพทยศรราชมหาวทยาลยมหดล #มะเรง #ศรราชปยะ #โรงพยาบาลศรราชปยมหาราชการณย #มะเรงตอมนำเหลอง #ศรราชใหม #นำเหลองเสย #กรงเทพทพโอสถ #ระบบภมคมกน #การรกษามะเรง #เกยวกบมะเรง #ยาประดง #ศนยมะเรงศรราชปยมหาราชการณย #siph #เนองอก

กรุงเทพทิพโอสถ
สั่งซื้อและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  จันทร์ - เสาร์  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.    โทร.  02 441 4966 |   AIS: 062 - 232 - 3959 | TRUE: 063 - 929 - 2649

Copyright © 2020 BangkokTip O-Sod Co. Ltd. All rights reserved.

Thailand Post's Track & Trace system  -   ติดตาม สถานะการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ กดที่นี่