top of page

ว่านหางจระเข้ (แอฟริกาใต้)


ว่านหางจระเข้ (แอฟริกาใต้) ชื่อสามัญ: Bitter aloe, Cape aloe, Red aloe, Tap aloe ชื่อวิทยาศาสตร์: Aloe ferox สรรพคุณ: สมานแผล น้ำยางกระตุ้นการขับถ่าย

bottom of page