บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ จำกัด

มาตรฐานการผลิตที่ดี ได้รับ GMP
สั่งซื้อและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
จันทร์ - เสาร์  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น

โทร.   02-441-4966

QR Code Line Official Accounts - Bangkok

การแถลงผลงานวิจัยในระดับชาติ

NATIONAL FORUM

บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ จำกัด ได้พัฒนายาทั้งตำรับจากสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับโลหิตและน้ำเหลือง

โดยยาสมุนไพรที่เป็นยาต้นแบบนั้น ผู้วิจัยเคยได้รับการแถลงผลงานวิจัยในระดับชาติ ซึ่งจัดโดยกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2543 และได้มีการศึกษาเบื้องต้นในการใช้ยาสมุนไพรต่อผู้ป่วย (The Preliminary Study of Herbal Medicine)

ผลการวิจัย

RESEARCH RESULTS

จากการศึกษาวิจัยในผู้ป่วย ผู้วิจัยได้พบว่า “ยาตำรับดังกล่าวสามารถใช้บำบัดโรคที่เกี่ยวกับเลือดและน้ำเหลืองได้หลายชนิด” เช่น บำบัดผู้ป่วยโรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV) อีกทั้งมีสรรพคุณช่วยผู้ป่วยโรคเนื้องอก (Tumor) ซีสต์ (Cyst) มะเร็ง (Cancer) ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis) และโรคฝีหนองต่างๆ ให้มีสุขภาพดีขึ้น

สรุปงานวิจัยใน "วารสารวิมานเมฆ"

มีการตีพิมพ์สรุปงานวิจัยไว้ในวารสารวิมานเมฆ ฉบับที่ 28-30 (ธ.ค.44 – พ.ค.45) ในบทความพิเศษเรื่อง “ใต้ร่มพระบารมีกับการค้นพบยาสมุนไพร เพื่อใช้รักษาโรคร้ายแรง”

การขึ้นทะเบียนยา

ยาตำรับข้างต้นได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง และได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยากับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ (อย.) กระทรวงสาธารณะสุข ภายใต้ชื่อ “ยาประดง บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ” ทะเบียนยาเลขที่ G 119/48 มีสรรพคุณ “แก้น้ำเหลืองเสีย”

โรคมะเร็งรักษาได้  โดยเริ่มจากการ  

“แก้น้ำเหลืองเสีย”

เป็นที่น่ายินดีของผู้เจ็บป่วย ที่กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นในการที่จะให้ผู้เจ็บป่วยได้มีโอกาสบำบัดรักษาโรคมะเร็ง หรือ โรคร้ายแรงบางชนิดด้วยยาจากสมุนไพร

โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ได้ให้ข้อมูลตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับที่ 12127 เมื่อ วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ว่ามียาตำรับสมุนไพรไทยหลายตำรับ พิสูจน์แล้วรักษาโรคมะเร็งได้  โดยเริ่มการรักษาจากการ “แก้น้ำเหลืองเสีย”

สรรพคุณ

ยาประดง กรุงเทพทิพโอสถ ทำงานอย่างไร?

✔ กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน

✔ ฟอกเลือด

✔ ปรับสมดุลระบบน้ำเหลืองในร่างกาย

✔ ขับของเสียในร่างกายออก (Detoxification)

✔ ต่อต้านอนุมูลอิสระ (Anti-Oxidant)

c0a545bc312067700a0d9427744172fb9_334070

เกี่ยวกับยาประดง

มาตรฐานการผลิตที่ดี ได้รับ GMP

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ยาประดง กรุงเทพทิพโอสถ

  • ใช้ควบคู่กับการรักษาด้วยวิธีอื่นได้ เช่น การฉายแสง การให้คีโม ผ่าตัดชิ้นเนื้อ ฯลฯ

  • สามารถใช้เพื่อรักษาและป้องกันได้

  • สะอาด ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียงและไม่มีสเตียรอยด์

  • มาตรฐาน GMP (PIC/S: มาตรฐานการผลิตยาสากลระดับสูง)

  • ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยด้วยเทคโนโลยี GAMMA IRRADIATION by STERIS

"ยาประดง"
กรุงเทพทิพโอสถ

ใช้แก้น้ำเหลืองเสีย เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ทางเลือกต้านโรคมะเร็ง

ทางออกต้านโรคสะเก็ดเงิน 

เพียง 950.- บาท/กล่อง

( บริการให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  )

"ยาไทยมาตรฐานสากล"

โรงงานผลิตยาของ กรุงเทพทิพโอสถ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP (PIC/S)

สั่งซื้อ / ปรึกษา / แจ้งการชำระ

หากท่านต้องการสั่งซื้อ หรือ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์อื่นๆ  สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผ่านทางช่องทาง LINE และช่องทางอื่นๆของเราข้างล่างนี้