การฆ่าเชื้อ "รังสีแกมมา" คือ อะไร?

กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมมาใช้รังสีโคบอลต์ 60 เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ไอโซโทปรังสีโคบอลต์ 60 เป็นแหล่งพลังงานสำหรับใช้ในการฉายรังสีแกมมาด้วยกระบวนการฉายรังสีที่เกิดขึ้นในเซลล์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

ลักษณะสำคัญของรังสีแกมมาคือความสามารถในการเจาะสูง ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาแน่นปานกลางหรือปิดสนิทสามารถผ่านกรรมวิธีได้ง่ายและอำนวยความสะดวกในการรักษาสินค้าประเภทแท่นวางสินค้า

หน่วยของปริมาณการดูดซึมเป็น kiloGray แสดงเป็นกิโลเกรย์ ปริมาณที่ดูดซึมจะถูกกำหนดโดยความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ขนาดบรรจุอัตราปริมาณรังสีการสัมผัสและในบางองศาของตัวการออกแบบดีไซน์

ข้อมูลอ้างอิงจาก | STERIS (Applied Sterization Technology)

Retrieved from https://www.steris-ast.com/services/gamma-irradiation/

#ความรทวไป #สาระนาร #Cobalt60 #GammaIrradiation #การฆาเชอ #รงสแกมมา

กรุงเทพทิพโอสถ
สั่งซื้อและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  จันทร์ - เสาร์  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.    โทร.  02 441 4966 |   AIS: 062 - 232 - 3959 | TRUE: 063 - 929 - 2649

Copyright © 2020 BangkokTip O-Sod Co. Ltd. All rights reserved.

Thailand Post's Track & Trace system  -   ติดตาม สถานะการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ กดที่นี่