น้ำเหลืองเสีย คือ อะไร?

"นํ้าหลืองเสีย" อาการแสดงออก มีแผลพุพอง เน่าเปื่อย อาจมีอาการบวมคัน สาเหตุ เนื่องจากความผิดปกติของน้ำเหลือง ซึ่งเป็นธาตุน้ำหนึ่งในสิบสองในร่างกายมนุษย์ ตัวอย่างเช่น คนที่เป็นแผลพุพอง มีหนองได้ง่าย เมื่อถูกยุงกัด หรือ แผลเปื่อยเกิดขึ้นบ่อย สันนิษฐานว่า เป็นความสัมพันธ์กับภูมิคุ้มกัน ภายในร่างกาย การรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทย กรณีที่เป็นโรคเรื้อรัง ต้องใช้ยารับประทานเพื่อแก้ไขปัญหา ทำให้น้ำเหลืองมีคุณภาพดีเหมือนเดิม และอาจใช้ยาทารักษาแผลร่วมด้วย

ข้อมูลอ้างอิงจาก | นามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

Retrieved from http://nph.dtam.moph.go.th/images/document/herbbookdealer.pdf

#ความรทวไป #สาระนาร #นำเหลองเสย #บณฑบรรลอฤทธ #กรงเทพทพโอสถ

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด