น้ำเหลืองเสีย คือ อะไร?

"นํ้าหลืองเสีย" อาการแสดงออก มีแผลพุพอง เน่าเปื่อย อาจมีอาการบวมคัน สาเหตุ เนื่องจากความผิดปกติของน้ำเหลือง ซึ่งเป็นธาตุน้ำหนึ่งในสิบสองในร่างกายมนุษย์ ตัวอย่างเช่น คนที่เป็นแผลพุพอง มีหนองได้ง่าย เมื่อถูกยุงกัด หรือ แผลเปื่อยเกิดขึ้นบ่อย สันนิษฐานว่า เป็นความสัมพันธ์กับภูมิคุ้มกัน ภายในร่างกาย การรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทย กรณีที่เป็นโรคเรื้อรัง ต้องใช้ยารับประทานเพื่อแก้ไขปัญหา ทำให้น้ำเหลืองมีคุณภาพดีเหมือนเดิม และอาจใช้ยาทารักษาแผลร่วมด้วย

ข้อมูลอ้างอิงจาก | นามานุกรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

Retrieved from http://nph.dtam.moph.go.th/images/document/herbbookdealer.pdf

#ความรทวไป #สาระนาร #นำเหลองเสย #บณฑบรรลอฤทธ #กรงเทพทพโอสถ

กรุงเทพทิพโอสถ
สั่งซื้อและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  จันทร์ - เสาร์  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 17:00 น.    โทร.  02 441 4966 |   AIS: 062 - 232 - 3959 | TRUE: 063 - 929 - 2649

Copyright © 2020 BangkokTip O-Sod Co. Ltd. All rights reserved.

Thailand Post's Track & Trace system  -   ติดตาม สถานะการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ กดที่นี่