ฟ้าทะลายโจร กับ กลไกการต้านไวรัส


“ฟ้าทะลายโจร” จัดเป็นสมุนไพรที่มีรสขม อยู่ในกลุ่มยาเย็น

มีสรรพคุณทางการแพทย์แผนไทย

ใช้บรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอและเจ็บคอ เป็นสมุนไพรที่ได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร) กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบยาเดี่ยว

ในมุมมองการเกิดโรคหรืออาการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยนั้น อาการไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นอิทธิพลของธาตุไฟที่เพิ่มปริมาณสูงขึ้น ทำให้เกิดอาการดังกล่าว เราจึงสามารถใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็น (สมุนไพรฟ้าทะลายโจร) เพื่อใช้ในการรักษาอาการที่ส่งผลมาจากอิทธิพลของไฟที่เพิ่มขึ้นได้ พูดง่ายๆคือ ใช้ความเย็น ปรับหรือลดปริมาณความร้อนในร่างกายให้สมดุลนั่นเอง แต่หากใช้ในปริมาณเกินความจำเป็นก็อาจส่งผลทำให้ ร่างกายมีปริมาณความเย็นเกินไป ส่งผลทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ตามมาได้ เช่น อาการชาต่างร่างกาย แขน-ขาอ่อนแรง ท้องอืดท้องเฟ้อ ท้องเสีย หรือผื่นแพ้ตามร่างกาย เป็นต้น


ฟ้าทะลายโจร กับ 3 กลไก ป้องกันไวรัส


1. ฟ้าทะลายโจร มีฤทธิ์เพิ่มภูมิคุ้มกัน ถ้าภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงก็จะจัดการกับไวรัสได้

2. ฟ้าทะลายโจรช่วยลดการอักเสบ ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงของการติดเชื้อจากไวรัส

3. ฟ้าทะลายโจรจะไปแย่งจับกับ adenosine receptor ทำให้ไวรัสไม่มีที่จับ เข้าไปทำลายเซลล์เราได้น้อยลง


ฟ้าทะลายโจรมีความสามารถยับยั้งเชื้อไวรัสโควิดในหลายกระบวนการขั้นตอน ต้ังแต่

- ยับยั้งการเข้าเซลล์ของไวรัส - ยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส ส่งผลให้จานวนเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสโควิดลดลง ประกอบกับ หลักฐานเชิงประจักษ์ก่อนหน้านี้ท่ียืนยันถึงฤทธิ์ของฟ้าทะลายโจรที่ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ยับยั้งเชื้อไวรัสก่อโรคทางเดินหายใจได้หลายชนิด มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อ ทางเดินหายใจส่วนบนที่ไม่รุนแรง

General benefits


Benefits Related to COVID-19

การศึกษาในหลอดทดลอง

  • โดย: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมมือกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(กระทรวงสาธารณสุข) และ องค์กรเภสัช กรรม (GPO)